Tuesday, March 10, 2015

แนะนำ Line ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

แนะนำ Line ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการครับ เพื่อติดตามข่าวสารอบรม สัมมนา เสวนาต่างๆนะครับ 
LINE ID : craokukps
Monday, March 9, 2015

รายละเอียดโครงการกับหนังสือเชิญ

เรียนท่านผู้สนใจ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
ขออนุญาตส่งรายละเอียดโครงการกับหนังสือเชิญ

รายละเอียด กำหนดการณ์
ดาวโหลดที่นี่  http://goo.gl/SAf4xj

หนังสือเชิญครู (โรงเรียน)
ดาวโหลดที่นี่ http://goo.gl/tDZX90

หนังสือเชิญอาจารย์ (มหาวิทยาลัย)
ดาวโหลดที่นี่ http://goo.gl/EqXbRw

ขอบพระคุณมากครับ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
http://crao.edu.kps.ku.ac.th/